Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Erepenning Wetterskip Fryslân deltacommissaris Wim Kuijken

Erepenning Wetterskip Fryslân deltacommissaris Wim KuijkenHet dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft de erepenning van Wetterskip Fryslân toegekend aan deltacommissaris Wim Kuijken. Het is voor het eerst dat iemand buiten Friesland de erepenning krijgt. De deltacommissaris ontvangt de erepenning vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor het waterbeheer in Nederland, en daarmee het waterbeheer in Fryslân. Dijkgraaf Paul van Erkelens heeft de erepenning donderdagmorgen 27 september uitgereikt tijdens de IJsselmeertop in Leeuwarden. De heer Kuijken was spreker tijdens de top.Delta-community

Wim Kuijken (66) is sinds 1 februari 2010 deltacommissaris. Per november legt Kuijken zijn werkzaamheden als deltacommissaris neer. Hij gaat dan met pensioen. Dijkgraaf Paul van Erkelens: “Wim heeft als Deltacommissaris de vier D’s (de Deltawet, het Deltafonds, het Deltaprogramma en de Deltacommissaris) een gezicht gegeven. In korte tijd is er onder zijn bevlogen en vasthoudende leiding een grote Delta-community ontstaan. Met lands dekkende en regionale delta-programma’s waarin overheden en stakeholders elkaar ontmoeten en het samen hebben over de klimaatproblemen en de mogelijke oplossingen.”Laatste zandzak kademuur Harlingen

In Fryslân heeft Wim Kuijken vlak na zijn aantreden bij de oplevering van de kademuur in Harlingen de laatste zandzak weggehaald. Een symbolische afsluiting van de oude deltawerken. Ook in Fryslân is de delta-aanpak van Kuijken enthousiast opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn rond de Wadden, de zandige kust, het IJsselmeer, het zoetwater, de stresstesten, actie steenbreek, spaarwater en alle dijkverbeteringen.Ga door, verzaak niet

Tijdens de IJsselmeertop in Leeuwarden sprak de deltacommissaris over de betekenis van het grootste zoetwaterbekken en het nieuwe peilbesluit. Met als belangrijkste boodschap: “ga door, verzaak niet, we staan nog maar aan het begin.”Erepenning

Wetterskip Fryslân kent sinds 2008 een Verordening erepenning. De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap. Wetterskip Fryslân bedankt Wim Kuijken voor zijn enorme betrokkenheid, enthousiasme en aanpak voor het waterbeheer in Nederland. Het ereburgerschap van Wetterskip Fryslân is daarvoor een grote blijk van waardering.

meer nieuws